131. díl

Stříbrná lilie (Orestes) se miluje s Bellou. Malý Daniel, syn Consuely, je díky penězům Stříbrné lilie operován a zachráněn. V nemocnici nad jeho lůžkem se setkává Stříbrná lilie (Orestes) s Valentinou, která se nechá unést náruživostí po předchozí noci, kdy se se Stříbrnou lilií milovala coby Bella, a vášnivě Danielova zachránce líbá. Orestes vysloví podezření, že Valentina není vdaná, a chce jejího manžela spatřit. Josema oznamuje v nemocnici Gladiole, Macedoniovi a Consuele, že se s Tza Tzou hodlají vzít. Dochází k sourozenecké roztržce mezi Franklinem a Beatriz, protože Franklin nechal policejně pátrat po Beatriz, která utekla s Alejandrem. Juan Ángel přistihne Olympii s Lorenzem, svolá celou rodinu a přikáže před nimi Olympii, aby opustila okamžitě sídlo Villanuevů…

132. díl

Juan Angel svolá celou rodinu a vyžene Olympii za její nevěru s Lorenzem z domu. Olympie odchází i s Roquem. Vyhledá Oresta a snaží se hledat u něho oporu a odpuštění, Orestes ji odmítá. Roque zase přichází do penzionu Tza tzy za Josemou, který přežil Olympiin pokus o vraždu, a žádá ho, aby se už aspoň kvůli Orestovi s Olympií ještě jednou setkal. Josema kvůli Orestovi nakonec souhlasí a dává si s Olympií schůzku v Orestově baru Chameleón. Roman unese Chiqui do svého luxusního sídla, ale tam ji zachrání neznámá žena ordinérního vzhledu, říkající si Pompéza, a odveze Chiqui domů. Panenka z líčení události pochopí, že Chiqui se u Romana setkala se svou skutečnou matkou, která ji kdysi odložila u dveří útulku coby plod poměru s Lorenzem. Lorenzo se zapřísahá, že Chiqui se už nesmí nikdy s Pompézou setkat. Valentina svolává schůzi akcionářů, na které hodlá zvolit Bellu de la Rosa prezidentkou agentury.

133. díl

Valentina potvrdí ve funkci prezidenta společnosti Bellu. Lorenzovi se to nelíbí, ale nemůže nic namítat. Orestes Valentině řekne, že ví, že se nikdy nevdala. Valentina ho ale stále odmítá. Orestes se přizná Boligomovi, že Valentinu i Bellu miluje úplně stejně. Boligoma ho přesvědčuje, aby se jedné z nich vzdal, ale to Orestes odmítá. Dál se s Bellou stýká jako Stříbrná lilie. Olimpia se sejde s Josemou a naléhá na něj, aby jí odevzdal polovinu svých peněz. Josema na oplátku ale chce, aby mu dovolila říct Orestovi, že je jeho otec. To ale Olimpia odmítá. Protože se s Josemou nedohodla po dobrém, unese spolu s Roquem Tza Tzu, aby po Josemovi mohla žádat výkupné. Drží Tza Tzu na neznámém místě a týrá ji. Má jí za zlé, že jí sebrala Juana Angela i Josemu.

134. díl

Roque a Olimpia drží Tza Tzu zavřenou na neznámém místě. Olimpia se rozhodne, že získají od Josemy výkupné a potom Tza Tzu zabijí. Roque na to ale nechce přistoupit. Všichni Olimpii podezírají z únosu Tza Tzy, ale Olimpia to popírá. Orestes se usmíří s Valentinou, která věří, že jako Bella dokáže na Oresta navždycky zapomenout. Roman vyhrožuje Jessice, že ji nechá zabít, jestli se mu bude plést do cesty. Jessica se ho ale nebojí. Má ale podezření, že to byl Roman, kdo Chiqui znásilnil. Jejich rozhovor vyslechne Boligoma, který se rozhodne říct o tom Orestovi. Chiqui trvá na tom, aby jí Muňeca řekla, kdo byla její matka. Muňeca se snaží vymluvit, ale Chiqui nechce ustoupit. Muňeca jí proto řekne jenom část pravdy, protože si nepřeje, aby Chiqui zjistila, že její skutečná matka je Jessica.

135. díl

Josema žádá, aby mu Olimpia řekla, kde drží Tza Tzu. Olimpia ale pochopitelně všechno popře. Bella stojí před soudem a její situace nevypadá nadějně. Uprostřed jednání se ale v soudní síni objeví Mateo převlečený za Stříbrnou lilii. Belle to sice nepomůže, ale Franklina to svede ze stopy, protože poprvé vidí Oresta a Stříbrnou lilii pohromadě. Adriana nachytá Olimpii a Lorenza v posteli. Olimpia se rozčílí a okamžitě odtamtud uteče. Josema přinese výkupné na místo, kde má peníze vyměnit za Tza Tzu. Všechno jde podle plánu, dokud se na místě neobjeví Juan Ángel. Zažene Roqueho a jeho kumpána na útěk a zachrání Tza Tzu. Roque přichází za Olimpií, aby jí řekl, že neuspěli. Olimpia je zoufalá a opíjí se. Roque jí vyzná lásku a přízná se jí, že ji odjakživa miloval.

136. díl

Pokračuje soud s Bellou, ale všichni svědčí proti ní. Její situace nevypadá moc dobře. Roque se Olimpii přizná, že ji miluje, ale Olimpia se mu vysměje. Není pro nic víc než obyčejný sluha. Bella u soudu nevydrží útoky proti své osobě a dostane hysterický záchvat. Soudce proto slyšení odročí. Tza Tza má výčitky svědomí, že nepoděkovala Juanu Angelovi za svou záchranu. Josema na něj žárlí a žádá Tza Tzu, aby si ujasnila své city k němu. Juan Ángel dostane výsledky pátrání soukromého detektiva, který měl za úkol odhalit tajemství Olimpiiny minulosti. Juan Ángel zjišťuje, že údajní rodiče Olimpie zemřeli na moři a neměli žádné děti. Proto Juan Ángel celé rodině oznamuje, že Olimpija se celou dobu vydávala za někoho jiného a že nikdo nezná její pravou totožnost.

137. díl

Olimpia poté, co je usvědčena z podvodu, uteče z domu a odjede svým autem. Orestes a Juan Ángel jedou za ní, protože vědí, že je opilá, a mají o ni starost. Olimpia havaruje a je těžce zraněná. Orestes jí ale zachrání život a Olimpija je převezena ve vážném stavu do nemocnice. Roque ví, že je Pandora pro Olimpii nebezpečná a pokusí se ji zabít. Naštěstí ho vyruší Tza Tza a Ninfa, ale Pandora se zhroutí. Není ani schopná říct pravdu o tom, co se stalo s Roquem. Uchýlí se k Tza Tze a žádá ji o pomoc. Yeiló přichází za Muňecou a Lorenzem. Lorenzo ji chce vyhnat a zavolá na ni policii, ale Yeiló stačí Muňece povědět, jak to mezi ní a Lorenzem bylo doopravdy. Adriana nachytá Chiqui, jak se líbá v hale s Franklinem. Řekne to Orestovi a snaží se ho přesvědčit, že Chiqui nečeká dítě s ním. Orestes žádá po Chiqui vysvětlení.

138. díl

Chiqui popírá, že by měla s Franklinem poměr. Je pohoršená, že Orestes pochybuje o tom, že je dítě jeho. Olimpia se v nemocnici probírá, ale zjišťuje, že nemůže hýbat nohama. Lékař potvrdí, že skutečně při nehodě ochrnula od pasu dolů a už nebude moct nikdy chodit. Olimpia je zoufalá a odmítá se s tím smířit. Pandora se obviňuje z toho, co se Olimpii stalo. Když se dozví, že její matka ochrnula, dostane nervový záchvat a zhroutí se. Řekne Jordimu převlečenému za Nelu, čeho byla jako dítě svědkem. Svěří se mu, že viděla, jak Olimpia zabila Luise Felipeho, Valentinina otce. Valentina přichází za Orestem do nemocnice, aby ho podpořila. Díky tomu se s Orestem znovu sblíží.

139. díl

Orestes se znovu sblíží s Valentinou a svěří se jí, že miluje jak ji tak Beju. I Valentina se mu přizná, že ve skutečnosti miluje dva muže, ale nechce prozradit, kdo je ten druhý. Roman prozradí Ariadně, že Yeiló je skutečná matka Chiqui. Ariadna toho chce využít ve svůj prospěch, aby Chiqui zničila. Oba přijdou opilí do nemocnice a vyvolají tam skandál. Tza Tza žárlí na Olimpii, vadí jí, že Josema je neustále u Olimpie v nemocnici. Josema se jí svěří, že to dělá kvůli Orestovi, protože je jeho otec. Franklin vtrhne uprostřed noci do Alejandrova bytu a násilím odtamtud Beatriz odvede. Nereida ukradne Valentině z pokoje dokumenty, které usvědčují Olimpii. Pokouší se ji vydírat. Orestes je ale přistihne, jak se o obálku perou, vezme jim ji a otevře ji.

140. díl

Nereida se zmocní lékařské diagnózy o zdravotním stavu Olimpie a vydírá Valentinu. Chce je vyměnit za svou kariéru u Villanuevů. Přeje si, aby kromě peněz z ní Valentina udělala osobní asistentku Olimpie, která je nyní v nemocnici a které doktoři řekli, že zbytek života stráví na vozíčku. Franklin přemluvil novináře Samuela Vidala, aby se Stříbrnou lilií udělal rozhovor. Ten se vypraví do nemocnice a vyzvídá na malých chlapcích, kterým Stříbrná lilie zaplatil nákladné léčení, kde by ho mohl najít. Nečekaně se přitom na pokoji Consuelina syna Daniela setkává se Stříbrnou lilií. Roman vydírá Bellu, chce po ní třicet procent akcií agentury a tak se stát novým majitelem podniku. Bella odmítá, Roman jí vyhrožuje vězením. Lorenzo se snaží zbavit J-Lou, oznámí na policii, že se ho i Panenku pokusila unést. J-Lou zatím na ulice okrade komisaře Pantoju, který si původně s ní hodlal jenom zalaškovat, netuše, koho má před sebou. J-Lou přiváže navíc komisaře ke stromu jeho vlastní kravatou a odzbrojí ho. Pantoja zuří a svěří se pod slibem mlčení Franklinovi, který se tím dobře baví. Mezitím stačil zjistit, že J-Lou se snažila zkontaktovat s Chiqui a vyprávět jí o její skutečné matce a o Lorenzovi. Chiqui nechce o matce, která ji kdysi odložila, ani slyšet. Chiqui přistihne Ariadnu s Lorenzem.

[121. – 130. díl] • [Zpět] • [141. – 150. díl]