151. díl

Umírající Josema se nechává na lůžku oddat se Tza Tzou. Olympii se nepodaří jim v tom zabránit. Posléze však Josema upadá do agónie, Tza Tza ho již považuje za mrtvého, ale Orestovi se ho podaří vzkřísit. Josema se mu pak snaží naznačit, že pomohl vlastnímu otci, ale Orestes nechápe. Ninfa s Beatriz podle Valentininých nevolností usoudí, že je asi těhotná, což se jim pak těhotenským testem potvrdí. Valentina je nešťastná, že čeká dítě s člověkem, kterého vlastně ani nezná, neboť otcem může být jedině Stříbrná lilie.Franklin stráví pohádkovou noc s Chiqui v jejím domě, ráno se však zle pohádají, protože Franklin z mužské hrdosti odmítá v domě zůstat a nutí Chiqui, aby se přestěhovala k němu do penzionu. Chiqui to odmítá, Muněca se jí snaží Franklinovo chování objasnit, během rozhovoru se v domě objeví Pomposa a naznačuje Chiqui, že mají spoustu věcí společných a že si má dávat pozor, aby jí Franklina někdo nepřebral…

152. díl

Joel se stále snaží zničit Achilovi manželství. S komplicem Vicentem se mu snaží před Ninfou připomenout jeho minulost. Joel strhne Ninfu do bazénu, předstírá, že neumí plavat, a líbá ji. Achiles zuří. Valentina zavolá komisaři Pantojovi a podá trestní oznámení na Olimpii. Olimpie ztropí před Orestem scénu, když se dozví, že Valentina nechala exhumovat mrtvolu Luise Felipa. Zapřísahá Oresta, aby jí věřil, že není vražedkyní. Jordi se snaží Pandoru přinutit ke svědectví, dovolí ale Juanu Ángelovi, aby si ji odvedl z vězení domů. Valentina chce Tza Tze zařídit svatbu v kostele s oslavami v zahradě u Villanuevů. Juan Ángel se cítí být na dně. Orestes naléhá na Roqueho, aby mu řekl, proč mu tajil, že Josema a kapitán Sevilla jsou jedna a táž osoba, má podezření, že nějak sám patří do minulosti Josemy. Žárlivá Deborah přijde zastřelit Alejandra a Beatriz do jejich bytu, Alejandro jí v tom zabrání. Chiqui se nakonec stěhuje do penzionu za otcem svého dítěte, Franklinem, ale prostředí jí připadá ubohé. Navíc se tady pod jednou střechou setkává s Pompézou.

153. díl

Chiqui se přistěhuje do penzionu k Franklinovi. Deptá ji skromné prostředí, na které není zvyklá. Ariadna se sem vypraví, aby jí ztropila přede všemi skandál kvůli Romanovi. Roman zatím plánuje přepadení obrněného kamionu s bankovkami, aby mohl splatit dluh Batistovi. Olympie načapá v pokoji u Valentiny Stříbrnou lilii, přikáže Roquemu, aby ho zabil, ale Stříbrná lilie uprchne. Olympie s Roquem plánují zbavit se Tza Tzy a Chiqui, které Olympie nemůže odpustit, že Oresta ponížila. Vydává se s Roquem do penzionu, zastihne Chiqui při žehlení a vysmívá se jí. Tza Tza na tiskové konferenci oznámí konec své kariéry a odhodlání věnovat se své životní lásce. Pandora, zmatena výslechy Jordiho, prohlásí, aby měla pokoj, že to ona zabila Luise Felipa. Olympie je spokojená a Valentina zděšená.

154. díl

V domě Villanuevů se chystá svatba Tza Tzy. Olimpia je ale odhodlaná udělat všechno pro to, aby svatbu překazila. Tza Tza zjistí, že ji Roque umazal svatební šaty od krve a je zděšená. Gladiola to ale řekne Josemovi, který Tza Tze nechá přivést šaty nové. Olimpia vyhrožuje Chiqui kvůli tomu, že Oresta podvedla, ale Chiqui je odhodlaná zůstat s Franklinem, který se jí zastává. Ninfa zjistí, že Olimpia má stále podezření, že Valentina a Bella jsou jedna a táž osoba. Beatriz se proto nabídne, že se převleče, namaskuje a bude se za Valentinu vydávat. Morales přijde za Muňecou a ohrožuje ji. Mateo ale přijde včas, aby ji zachránil, a zároveň jí i vyzná svou lásku. Muňeca ho ale odmítá. Juan Ángel se Tza Tze nabídne, že ji odvede k oltáři.

155. díl

Juan Ángel trvá na tom, že Tza Tzu odvede k oltáři. Je to pro něj bolestné, ale snaží se to nést statečně. Tza Tza a Josema uzavřou církevní sňatek, ale obřad je přerušen zabijáky, kteří začnou střílet do lidí. Najala je Olimpia, ale překazila svatbu, ale nikdo jí to nemůže dokázat. Naštěstí se nikomu nic nestane. Roque mezitím ukradne v penziónu obálku, ve které měla Valentina důkazy proti Olimpii. Debora namluví Beatriz, že má s Alejandrem poměr. Beatriz jí uvěří a vrátí se zpátky do penziónu. Gladiola jí sice dovolí zůstat, ale stále se na ni zlobí. Vrací se Jorge a chce Bellu odvézt do Evropy. Orestes je proti tomu, ale neví, jak má Belle v odjezdu zabránit. Juan Ángel mu radí, aby se nevzdával a bojoval o ni.

156. díl

Orestes je nešťastný, že chce Jorge Campos odvézt Krásku do Evropy. Juan Angel mu radí, aby za ni ze všech sil bojoval, sám lituje toho, že ztratil Tza Tzu. Jorge sděluje Krásce, že ji od první chvíle miluje. Ta mu poděkuje, ale řekne mu, že miluje Stříbrnou lilii a že s ním čeká dítě. Jordi přesvědčí Pandoru, aby se převlékli za Nelu a Huga a pokusili se z Roqueho něco vytáhnout. Lilie přepadne Roqueho a vyhrožuje mu za přestřelku, kterou zorganizoval na Tza Tzině svatbě. Orestes napadne Eskenaziho a přiznává Krásce, že Stříbrná lilie je on. Ale Tza Tza mu to odmítá věřit. Odmítá i jeho další návrhy. Tza Tza se Sevillou jsou na moři na svatební cestě, Tza Tza se s ním bojí milovat, že to jeho srdce nevydrží. Ninfa vyčítá Aquilovi, že si ji vzal jen proto, aby byla zástěrkou pro jeho homosexuální vztahy. Mateo a Panenka se v převlečení vloudí do baru Claraboya a vyslechnou tam, že Fonseka a Morales chtějí přepadnout obrněné vozidlo, které má vést pět miliónů pro ministerstvo zdravotnictví, na pomoc chudým. Panenka vidí v baru, jak se Lorenzo líbá s Olimpií. Nevydrží to a vrhne se na ni. Mateo Panenku brání a odváží ji domů. Morales se bojí, že je Mateo Stříbrná lilie a že vyslechl jejich plán a nařizuje jeho likvidaci. Olimpie opět zuří, vidí Lvici, jak tančí v kabaretu. Lvice odhodí škrabošku a Olimpia poznává, že je to její vlastní dcera.

157. díl

Olimpia zuří, když objeví, že Lvicí tančící v baru je její dcera Arianda. Ariadna se jí vysmívá. Orestes daruje Valentině panenku, která vypadá jako ona, když přišla poprvé do domu a prosí ji, ať se na něj už přestane zlobit. Pantoja vyzve Valentinu, aby byla přítomna při exhumaci těla jejího otce. Orestes ji doprovází. Mrtvola otce vypadá tak, jak ji tam před lety pohřbili. Pandora sděluje Jordimu, že se bude vdávat za Samuela. Alejandro se chce s Beatriz smířit. Beatriz se na něj zlobí kvůli scéně, kterou udělala Debora. Sevilla má na moři záchvat, Tza Tza je sama a je vystrašená, nakonec ho dovede až domů, ale Sevilla odmítá lékaře. Lorenzo slibuje Ariadně roli v reklamě, když na něj bude hodná. Juan Angel je nachytá, jak se líbají. Porve se s ním a pak po něm vystřelí. Ariadna mu řekne, že za nic nemůže, že se jen chová stejně jako její matka. Olimpia Juanu Angeli namluví, že s Lorenzem musela spát jen proto, že ji vydíral, že jinak zničí agenturu a Juana Angela. Ariadna matku podpoří a řekne, že ona s ním musela spát proto, aby ji dal roli v reklamě. Chiqui vyčítá Franklinovi, že ji zkazil kariéru tím, že se objevil na přehlídce spodního prádla a násilím ji odtamtud vyvedl. Hádají se. Přichází Pomposa. Chiqui Franklinovi vyčítá, že je Pomposa jeho milenka, ten se neudrží a řekne Chiqui, že Pomposa je její matka. Chiqui je otřesena, odmítá tomu věřit, myslí si, že to dělají jen proto, aby ji mohli vydírat. Fonseka se s kumpány chystá přepadnou auto s pěti miliony. Orestes mu v tom chce zabránit. Juan Angel jde za Panenkou a sděluje jí, že je zhnusen, že je Ariadna Lorenzovou milenkou. Kráska jde k výslechu ohledně vraždy soudce Gomese.

158. díl

Eskenazi a Olimpie chtějí Krásku obvinit ze smrti soudce Gomeze. Kráska se rozhodne, že musí navždy zmizet, protože spravedlnost, která nechává lidi jako Roman a Olimpie chodit volně po ulicích, je pro ni nebezpečná. Juan Angel se rozhodne, že odejde z domova, nechce s Olimpií bydlet pod jednou střechou. Panenka mu nabídne, že může bydlet u ní. K Panence vtrhne Olimpie a Eskenazi a obviní Juana Angela ze zrady a cizoložství, Olimpia ho chce připravit o vše. Stříbrná lilie zabrání Romanovi v tom, aby ukradl peníze určené pro Ministerstvo zdravotnictví na pomoc chudým lidem. Roman zuří a chce všechny kolem Stříbrné lilie pozabíjet. Chiqui je nešťastná, zavrhuje Yei Lou jako matku a Panenku obviní z lhářství a prohlásí, že je sirotek a že matku nikdy neměla. Navíc se dozvídá, že Lorenzo udržuje léta poměr s Olimpií. Kráska se rozhodne odejít, aby ji Olimpie nemohla nechat dát do vězení. Orestes to těžce nese. Alejandro točí reklamu a navrhne Jorgemu, aby ji točila i Beatriz. Orestes dá Danielovi šek, aby mohl chodit na baseball, nechce už činit dobro schovaný za maskou. Kráska se mu vysmívá, že peníze staví na odiv. Vicente jde za Aquilem, že ho otec vyhodil z domu. Aquiles mu nabídne přístřeší, vidí je Ninfa a je zhnusená, jde za Macedoniem a odmítá hrát roli Desdemony, jestli ve hře bude působit i Aquiles. Aquiles nic nechápe. Beatriz nahradí v reklamě opilou Ariadnu a má velký úspěch. Sevilla si zavolá Roqueho a chce po něm, aby vrátil papíry, které ukrad Tza Tze a které dosvědčují identitu Olimpie.

159. díl

Orestes je zdrcen, protože Kráska miluje Stříbrnou lilii a ne jeho. Orestes zachraňuje Matea u drápů Romanovy bandy. Alejandro a Beatriz se usmiřují a žádají Gladiolu o požehnání k církevnímu sňatku. Nela a Hugo jdou za sekretářkou soudce Gomeze, ta jim sděluje, že Olimpia chtěla nechat přezkoumat otisky Krásky z Růže, protože ji podezírala, že je někdo jiný. Olimpia nechá Chiqui zavolat do domu a tam ji shodí ze schodů, aby se jí pomstila za to, jak se zachovala k Orestovi. Chiqui přijde o dítě, je z toho celá nešťastná. Chiqui stále odmítá Pomposu jako svou matku, i když jí to Franklin a Panenka vymlouvají. Pantoja dostává výsledky pitvy těla Luise Felipa Villanuevy, které potvrzují, že Villanueva nebyl alkoholik a že byl uškrcen. Pandora z toho dostane nervový záchvat a tvrdí, že Luise Felipa zabila ona, aby ochránila svou matku.

160. díl

Chiqui leží v nemocnici a je zoufalá. Svěří se Franklinovi, že to Olimpia ji vlákala do domu Villanuevů a pak ji shodila ze schodů. Fraklin obviní Olimpii, že chtěla Chiqui zabít a že je připravila o dítě. Olimpia to ale popírá a tvrdí, že sama Chiqui se chtěla dítěte zbavit. Juan Ángel se definitivně rozhodne odejít z domu, celá rodina je šokovaná. Olimpia přemýšlí, jak by se zbavila Ninfy. Využije toho, že je v domě Vicente, a nařídí Roquemu, aby ho zabil. Potom všechno nachystá tak, aby podezření padlo na Ninfu. Bella se snaží utéct za pomoci Jorgeho ze země. Policie je ale chytí a oba je zatkne. Přičiněním Eskenaziho Bellu zavřou do vězení bez nároku na kauci. Muňeca nabízí Yeiló, aby šla pracovat do sirotčince.

[141. – 150. díl] • [Zpět] • [161. – 170. díl]