21. díl

Segundo dostane infarkt. Nepřeje si, aby byl zavolán lékař a Valentina mu masáží srdce zachrání život. V domě Villanuevů je spousta lidí při příležitosti odevzdávaní Valentýniného dědictví.Chiqui a Roman útočí na Franklina a snaží se ho vyhnat z domu. Na pomoc mu přijde Pandora, ale Chiqui se nevzdává a s Franklinem se pohádá. Ariadna s Romanem se chtějí potají milovat a odejdou do místnosti, kde Nereida žehlí. Oba Nereidu vyhodí a milují se, ale nechají zapnutou žehličku, která začíná v koši pomalu hořet. Consuelo má obavy, protože se jí manžel ještě nevrátil z práce. Těsně před tím, než advokáti Valentýně odevzdají její peníze, zakročí Olimpie a tvrdí, že všechny Eviny peníze patří jí. Jako důkaz jí Roque přináší dokumenty podepsané Evou. Valentýna pláče, protože Olympia nešetří urážkami na adresu její matky. Do nejlepšího přijde Pandora a začne na matku útočit a tvrdit, že už toho Valentině příliš mnoho vzala.Orestés se ji snaží uklidnit. Díl končí Olympiiným prohlášením, že jí Eva dlužila příliš mnoho peněz, takže jí teď bude muset Valentýna dát dům.

22. díl

V domě Villanuevů vypukl požár, který způsobila Ariadna s Romanem. Orestes se statečně vrhá do plamenů, aby je uhasil a Olimpie se o něj velmi bojí. V rozčílení křičí něco o Josemovi, jejich dítěti a požáru na lodi. Tyto výkřiky slyší Pandora s Aquilesem a zjišťuje od Roqueho, co to znamená. Orestésovi pomůže z plamenů Franklin, který se před tím stihne opět pohádat s Chiqui. Valentina je nešťastná kvůli věcem, které vykládá Olimpie o její mamince. Ta totiž tvrdí, že jí Eva dlužila velké množství peněz, které propila. Olimpie tvrdí, že má právo na všechny Valentininy peníze i dům a jako důkaz jí slouží vlastnoručně psaný dopis. To se nelíbí Tza Tze ani Segundovi. Segundo slibuje, že Valentině pomůže. Tza Tza Valentinu podezírá, že miluje Orestése. Consuelo, ženu z penziónu, opouští její manžel Edgardo a Beatriz se zhroutí v důsledku otravy a musí do nemocnice.

23. díl

Olimpie připravuje Valentinu o dědictví po matce. Obává se ale grafologické zkoušky na listinách, které zfalšoval Roque. Hasiči přijdou na to, že požár v domě vznikl v důsledku žehličky, která nebyla vypnuta ze zásuvky. Žehličku nastražila Ariadna a vinu svedla na Nereidu, protože se bála, aby se před matkou neprořekla, že se Ariadna schází s Romanem na svém pokoji. Pandora ví o schůzkách také a řekne Ariadně, že se má u matky přimluvit, aby vzala Nereidu zpět, jinak Pandora matce o všem poví. Nereida nakonec zůstává. Muněka vyhodí Lorenza z domu. Chiqui je zdrcena a ječí, že jestli se její otec nevrátí domů, že půjde bydlet k němu. Muněce připadá, že se jí hroutí svět. Valentina odchází od Villanuevů, odvádí ji Franklin a Tza Tza. Orestes je zdrcen i Pandora a Aquiles chtějí, aby se Valentina vrátila. Pandoře se vrací její zlý sen, je v něm Luis Felipe, který říká Olimpii, že odhalil její pravou tvář a že za to půjde z domu, Olimpie na něj skočí, škrtí ho a Luis Felipe vypadne z okna. V časopise je uveřejněn rozhovor s Franklinem, kde uvádí na pravou míru vše, co se stalo na letišti s Chiqui. Chiqui opět šílí, že teď před lidmi bude vypadat jak hysterka. Franklin jde ukázat článek Pantojovi, na stanici ale zastihne Olimpii, která ho zažalovala z pokusu o vraždu Oresta, Pantoja mu dává přečíst i zápis z nehody, z něhož vyplývá, že rychle jel Franklin a nikoliv Orestes. Franklinovi je jasné, že vše je podplacené. Olimpie odchází a vyhrožuje i Pantojovi. Segundo se rozhodne odkázat ještě za života veškerý majetek Valentině. Advokát je z toho špatný a sděluje to Juanu Angelovi, tuto konverzaci vyslechne Roque. Angelica sděluje Valentině, že její velká láska jí rozdělí život na potom a nyní a dále říká, že její láska není z její krve.

24. díl

Orestes navštíví Valentinu v Tza Tzině pensionu, chce ji přemluvit, aby se vrátila, Valentina odmítá. Orestes ji sděluje, že ji chce Segundo odkázat své peníze. Valentina to odmítá. Chce už žít v klidu. Tza Tza Oresta z penzionu vykáže. Ten neváhá a megafonem prosí Valentinu, aby za ním přišla, že s ní musí mluvit. Valentina si dělá naděje, že ji konečně vyzná lásku, on ale mluví stále o citu bratrance. Valentina chce studovat na univerzitě a přiznává Beatriz, že miluje Oresta. Lorenzo se domluví s Romanem na obchodu s pašovaným zbožím. Chiqui chce porazit autem Franklina a zbavit se ho tak. Je za to zadržena. Lorenzo a Muněka za ní jdou orodovat, ale je jim to málo platné. Chiqui je ve vězení svými spoluvězeňkyněmi doslova oškubána. Olympie jde k advokátovi a tam roztrhá Segundovu závěť, v níž vše odkazuje Valentině. Advokáta vydírá, aby závěť nesepisoval. Ten prohlásí, že za tím účelem bude třeba Segunda prohlásit za nesvéprávného.

25. díl

Chiqui je ve vězení. Franklin ji donese jídlo. Chiqui se bojí, že ji chce otrávit. Orestes navštěvuje Chiqui ve vězení, slibuje, že se ji pokusí odtamtud dostat. Olimpie zakáže služebnictvu dělat pro Segunda jídlo podle jeho přání, chce ho oslabit a pak poslat do blázince. Pandora nese Segundovi jídlo. Segundo jí nevěří. Pandora utíká, celá zmatená a říká, že ničemu nerozumí, ale že svou matku nechce nikdy vidět. Valentina potkává Carolinu, kamarádku z internátu, ta ji zve na oslavu narozenin na diskotéku a spolu s ní i Beu. Bea se tam setkává s Alechandrem. Vidí, že mění ženy jak ponožky. Valentina navrhuje Franklinovi, zda by s ní nechtěl chodit, myslí si, že tak v Orestovi vzbudí žárlivost, jak jí radila Carolina. Tza Tza odvolává prosbu ke Svatému Antonínovi, kterou vznesla před lety, nechce již, aby byl Juan Angel její. Tza Tza se vyděsí, neboť svíčka u Sv. Antonína se sama zapaluje. Olimpia sděluje Orestovi, že vše dělá pro něj, že on je pro ni jiný než ostatní její děti. Orestes z toho nabude dojmu, že někdy byli chudí.

26. díl

Franklin přistupuje na to, že bude dělat Valentýně milého, aby se tak zbavila Oresta, jak mu sama tvrdila. Ve skutečnosti, ale Valentýna chce, aby Orestes žárlil. Roman Valentýna nutí, aby šla na soutěž krásy, obtěžuje ji a dokonce jí vyhrožuje nožem. Zachrání ji Carolina a její kamarádi. Franklin pusti Chiqui, ale nejdřív se mu musí omluvit. Fabiola vtrhne k Villanuevovým a začne vykřikovat, jak ji Aquiles urazil, tím že ji odmítl a že je zrůda a homosexuál. Juan Angel a Olimpie ho vyhodí. Orestes a Pandora jsou znechuceni. Roque vnikne v noci k Tza Tze a vystřeká na ni, ale Dolores se postaví před ní. Dolores umírá. Pantoja vysloví podezření, že maskovaný muž chtěl zabít Tza Tzu a že nepřišel s tím, aby kradl. Roque se vrací domů, Ninfy vidí jeho pistoli a na zemi nalezne kuklu. Olimpie vnikne k Segundovi, začne mu ničit věci, Segundo se rozčilí a vytáhne na ni pistoli. Juan Angel to vidí a nechá ho odvést do blázince. Franklina Valentina jdou na přehlídku, tam je Orestes, protože Chiqui tam má pracovat. Orestes žárlí, Chiqui nečekaně oznámí své zasnoubení s Orestem. Orestes je z toho zmaten, Valentýna nešťastná.

27. díl

Valentýna uteče z přehlídky, kde Čiky oznámila novinářům zasnoubení s Orestem. Juan Ánchel chce nechat generála Segunda odvézt do blázince, ale Pandora a Benygno mu v tom zabrání. Od Ca-cy se dovídáme, že se do domu vloupal zloděj a zabil matku Dolores. Alechandro je překvapen Orestovou žárlivostí vůči Franklinovi. Roke s Olympií domlouvají další tajné plány, Pandora je však při tom vyslechne. Čiky kvůli svatbě nutí rodiče ke smíření. Ač jí to oba přislíbí, Lorenso posléze Muněku odmítá. Pandora informuje Seleste o intrikách Olympie proti Valentýně. Benygno najde na zahradě stříbrný šperk. Valentýna utěšuje Ca-Cu. Chystá se jít podat přihlášku na univerzitu, ale překvapí ji Orestes a vyčítá jí vztah s Franklinem. Pak ji doprovodí. Roke nutí výhrůžkami Nymfu k mlčení. Olympie nechává Segunda prohlédnout psychiatrem. Ca-ca nemá dost peněz na pohřeb, ale pomůže jí nečekaný pronájem pokoje podezřelému muži, který jí zaplatí velkou zálohu. Na univerzitě dojde k nepokojům, Valentýna se ve strachu ze smrti chystá Orestovi vyznat lásku. Vyruší je Franklin a mezi oběma muži dojde k hádce. Ariadna se svěřuje Čiky o Achylově homosexualitě. Juan Ánchel se kvůli tomu svého syna Achyla zřekne. Majela požádá Čiky, aby se vrátila do agentury. Benygno ukáže Orestovi nalezený šperk. Franklin se zlobí na Valentýnu za to, že ji našel v Orestově přítomnosti.

28. díl

Franklin Valentýně udělá žárlivou scénu kvůli Orestovi. Orestes pátrá po původu stříbrné lilie. Zároveň se od své matky dovědět, kdo byl kapitán Sevija a jak souvisí s jeho vlastním osudem. Olympie prohlašuje, že Sevia byl zločinec a vrah jejích rodičů. Chiqui žádá Majelu, aby z ní učinila první modelku a spoluvlastnici agentury. Valentýna zjišťuje, že nebude mít dostatek peněz na školné. Probíhá vyšetřování smrti mamá Dolores. Beatriz přemlouvá Valentýnu, aby se zúčastnila soutěže krásy, což Valentýna odmítá. Franklin a jeho kolegové, odhalí, že Kočičák a Rafan obchodují s drogami v penziónu Tza-Tzy. Aquiles se po útěku z domova uchyluje k Javierovi. Generál Segundo chce převést veškerý svůj majetek na Valentýnu, při té příležitosti se dozvídá, že ho chtějí zbavit svéprávnosti. Olympie sleduje své plány, připravuje sama večeři, aby mohla přidat do jídla uspávací prostředek a při rodinné večeři všechny uspat. Pandora se snaží zjistit podrobnosti o minulosti své matky. Juan Anchel se dozvídá o vztahu Valentýny s Franklinem a snaží se přimět Valentýnu k návratu do domu Vijanuevů. Valentýna to odmítá s tím, že musí být nablízku Tza-Tze. Franklin Valentýně naznačuje, že je do ní zamilovaný.

29. díl

Olimpie přidá do večeře opět uspávací kapky, aby mohla realizovat své nekalé plány a v noci nekontrolovaně znovu opustit dům. Celá rodina je ospalá a okamžitě usne. Kromě Pandory, která jídlo vyzvracela a hodlá Olimpii sledovat. Olimpie, jako vždy provázená Roquem, dorazí do nočního klubu Claraboya, jehož je majitelkou a v němž vystupuje jako „královna“ striptýzu. Na dnešní noc si pozvala významného hosta, soudce Gómeze, který jí má pomoci vyhrát nad Tza Tzou. Pandora, které se podaří vniknout do klubu a spatřit Olympii v akci, je zděšena. Prchá z místa a málem se prozradí. Roque ji pronásleduje jako vetřelce, ale Pandoře se podaří naskočit do taxíku a ujet. Po návratu v záchvatu vzteku obrátí salón vzhůru nohama. Rozzuřená Olimpie, když ráno spatří tu spoušť, chce všechny podrobit výslechu. Tak se prozradí, že Chiqui, omámená kapičkami na spaní, pro únavu neodešla domů, ale přespala v Orestově pokoji. Stejně tak Roman padl přemožen spánkem v Ariadnině pokoji. Pandora vyzývá Olimpii, aby se přiznala. Vtom přichází Franklin s příkazem k domovní prohlídce. Valentýna se zatím děsí toho, že se Franklin proti úmluvě do ní zamiloval. Beatriz jí vyčítá, že ho odmítá proto, že jí není hoden jako Villanuevové. Valentině přichází obálka, ve které jsou noviny s titulkem, hanícím památku její matky a tvrdící, že Eva Lanzová zemřela jako alkoholička.

30. díl

Franklin s Jordim a komisařem Pantoiou přicházejí k Villanuevům provést domovní prohlídku. Orestes se v ní Franklinovi snaží zabránit. Myslí, že jde pouze o osobní vyřizování účtů a snahu ponížit rodinu Villanuevů. Pandora přede všemi označí Olympii za vražedkyni a vyzývá Franklina, aby ji zatkl. Rodina myslí, že jde jen o další Pandořin nervový záchvat a Juan Ángel s pomocí Jordiho dá dceři uklidňující injekci. Po rozhovoru se služkami si Franklin odvádí k výslechu Roqueho, který zatím stihl ukrýt revolver a rukavice s kuklou. Přes protesty Oresta si komisař odvádí také Olympii. Přítomni jsou i Lorenzo s Panenkou, kteří si přišli k Villanuevům pro Chiqui, pobouřeni tím, že strávila s Orestem noc. Tza Tza je rozhodnuta uvalit na penzión hypotéku, jen aby mohla Valentýně zaplatit drahé studium na univerzitě. Chce se vrátit k herectví. Na univerzitě se Valentýna setkává s Jordim, který je tu tajně, aby složil přijímací zkoušky a pokusil se o šanci získat stipendium.

[11. – 20. díl] • [Zpět] • [31. – 40. díl]