31. díl

Valentýna s Jordim dělají přijímací zkoušky na universitu. Jordi se po zkoušce nabídne, že Valentýnu vezme do penziónu, ta však zatouží podívat se k Villanuevům. Bez vědomí Franklina ji tam tedy Jordi zaveze. Je tak s Valentýnou svědkem toho, jak se Achiles, který se vrátil domů pro šaty, loučí s Pandorou. Jordi, zatímco čeká na Valentýnu, až se vrátí od generála Segunda, políbí Pandoru. Ta polibek nejdříve opětuje, ale pak dá Jordimu facku a řekne, že už ho nechce nikdy vidět. Valentýna zatím generálovi ulevuje od bolesti nohou a dozvídá se, že Segundo jí chce odkázat veškerý majetek. Valentýna odmítá. Chce se z domu opět nepozorovaně vytratit, ale střetává se s Orestem, který šťastně reaguje, protože si myslí, že se Valentýna vrátila. Když slyší, že Valentýna odchází navždy, nechce ji pustit a přizná se, že mu Valentýna moc scházela. Olympie je sice po výslechu zatím propuštěna, Roque však zůstává na komisařství. Na jeho návrh se snaží Olympie koupit Nereidu, aby šla na komisařství dosvědčit, že v den vraždy měla s Roquem rande na zahradě. Olympie daruje Nereidě pár kusů ze svého luxusního šatníku. Segundo oznamuje Valentýně, že na ni hodlá převést všechny své peníze. Posílá proto Benigna za Tza Tzou, protože potřebuje jejího právníka Pacheca, jeho advokáty si totiž Olympie koupila. Lorenzo špinavými praktikami dosáhl toho, že Mayela přistoupila na to, aby agentura patřila i Chiqui. Panenka varuje Lorenza, že z Chiqui vychovává netvora.

32. díl

Franklin vyslýchá Nereidu ohledně Roqueho alibi. Nereida, navedená Olympií, vypovídá, že v kritickou noc měla s Roquem rande. Z novin se Franklin s Jordim dovídají, že jsou díky zkorumpovanému soudci na svobodě opět drogoví dealeři, které před časem zatkli. Právě tito dva, Robinson a Di Petro, přicházejí vydírat svého kumpána Lorenza, který někde ve svůj prospěch ulil zboží, na které nepřišla policie. Roman chce Chiqui přinutit nevybíravým způsobem k nevěře, utajeným svědkem jejich hádky je také Fabiola, hodlající si to nenechat pro sebe. Chiqui, z níž se stala podnikatelka, chce přimět Oresta k svatbě. Ten se jí přizná, že si ji nemůže vzít. Valentýna se nedá Orestem přemluvit, aby se vrátila k Villanuevům. Znovu se vidí až u soudního přelíčení, kde má soudce vynést rozsudek o pravosti podpisu Evy Lanzové na směnkách, které z ní dělají dlužnici Olympie. Orestes si vymínil, že bude rodiče doprovázet, ujišťuje Valentinu, že stojí na její straně. Ke zděšení Tza Tzy vynáší soudce rozsudek ve prospěch Olympie.

33. díl

Soudce rozhodne, že Valentýna musí Olympii odevzdat dům Villanuevů. Nešťastná Valentýna tvrdí Orestésovi, že už ho nechce nikdy vidět.V domě Villanuevů se znenadání objeví teta Celeste. Chce vědět pravdu o Valentýnině majetku. Orestes ji to všechno prozradí a Celeste, která má s Olympií velmi hezký vztah, si s Olympií chce promluvit. Nabídne Olimpii, že Eviny dluhy zaplatí ale chce po ní, aby Valentinu nechala na pokoji. Olimpie potom, co uslyší, že Valentýnino dědictví po otci je mnohem větší, než kdokoli očekává, sama navrhuje Celestě, že s dluhem počká do Valentýniny plnoletosti. Roque je pro nedostatek důkazů propuštěn z vězení, ale Franklin přísahá, že si ho pohlídá. Tza tzu navštíví Evin bývalý manažer a svěřuje se jí a Valentýně s podezřením, že byla Eva zavražděna. Tvrdí, že Evě před smrtí někdo vyhrožoval. Daniel najde při hře balíček s velkým množstvím peněz. Ariadna, která Valentýně ukradla deník, ho ukazuje Chiqui, která je pobouřena faktem, že Valentýna miluje Orestese. Obě se ale těší, že budou moct Valentýnu vydírat. Zamilovaný Jordi volá Pandoře domů, ale ta mu za to vynadá a položí mu sluchátko.Consuelo telefonuje s Edgardem a ten jí řekne, že ji nedá žádné peníze. Vidí to malý Daniel, který chce dát matce peníze, co před chvílí našel při hře. Do penziónu si přijde Juan Ángel pro Valentýnu a chce ji odvést na večeři do domu Villanuevů, protože si ji Teta Celesta přála vidět. Tza tza Valentýnu nechce pustit. Valentýna chce tetu Celestu vidět a rozhodne se, že na večeři půjde.

34. díl

Valentýna přijde na večeři k Villanuevům, kde se setkává s tetou. Olimpie je na ni velmi milá, protože se chce zalíbit tetě Celestě. Franklin se svěřuje sestře, že je zamilovaný do Valentýny a že by si ji klidně i vzal, kdyby to bylo třeba. Akiles je v gay baru, kde se nechtěně připlete do rvačky. V baru zasáhne policie pod Jordiho velením. Akiles se dostává na stanici a Jordi o tom informuje Pandoru. Ta se rozhodne svému bratrovi pomoct. Chiqui se rozhodne, že Ariadně řekne pravdu o Romanovi, ale Roman ji to překazí.Consuelo odevzdává Franklinovi peníze, které našel Daniel. Beatriz zaslechne Tza Tzin monolog o její nenaplněné lásce k Juanu Ángelovi. Tza Tza se jí potom svěřuje, že celý svůj život Juana Ángela tajně milovala. Orestes přes Chiquiny protesty odváží Valentinu domů, kde jí vrací její stříbrnou lilii. Valentýna je velmi šťastná a s Orestésem vzpomíná na dětství. Na rozloučenou jí Orestés dá velkou, ale přátelskou pusu, při které je uvidí Franklin a špatně si to vyloží.

35. díl

Doktor Pacheco navštíví Segunda a ten si přeje, aby Pacheco dokázal, že není blázen, protože chce převést své peníze na Valentýnu.Valentýna začíná pracovat pro společnost Juana Ángela jako asistentka produkce. Orestes je napřed překvapený, ale pak ji nadšeně přijme. Juan Ángelova agentura na novou zakázku najme modelku Deborah, což je Orestésova bývalá přítelkyně. Při pozdravu Deborah Orestése políbí. Při tom je uvidí Chiqui, která Orestésovi ztropí žárlivou scénu. Orestés je zmatený a na Chiquino naléhání souhlasí s brzkou svatbou. Roman se pokusí znásilnit Chiqui, ale zachrání ji Rita a Mateo. Pandora se snaží pomoct Aquilesovi, který je ve vězení a Franklin tvrdí, že si ho musí vyzvednout rodiče.

36. díl

Valentýna se s Franklinem usmiřuje a slibuje mu, že se do něj pokusí zamilovat. Orestes pomáhá malé a chudé dívce Canelitě, jejíž maminku odveze do nemocnice. Canelita nemá kam jít a proto se ji Orestes rozhodne zavést do Muňečiného útulku. Tam je ale majitel budovy, který se rozhodl budovu prodat a útulek vyhodit na ulici. V pravou chvíli zasáhne Orestes, který vyhodí majitele z domu a slíbí Muňce, že se pro její útulek pokusí sehnat peníze. Pandora s Valentýnou si odvádějí Aquilese z vězení. Aquiles nemá kam jít, tak ho Valentýna zavede do penziónu k tetě. Tam se Aquiles potká se svým otcem, který doprovází Tza Tzu. Juan Ángel chce Aquilese vyhnat, ale Tza Tza se ho zastává a nabízí Aquilesovi, že může v penziónu bydlet…

37. díl

Valentýna chce odejít z klubu, ale na popud Chiqui a Ariadny ji modelky zmlátí. Tak ji najde také Franklin. Chce viníky potrestat, ale Valentýna trvá na tom, že si to s modelkami vyřídí sama. Tza Tze se vymluví, že byla přepadena. Větší starosti jí ale dělá Achiles, který je na tom psychicky špatně a svěří se Valentýně, že za jeho homosexuální orientaci může Olympie, která ho ve dvanácti letech poslala s Roquem do nevěstince. Achiles uteče z penziónu a zmlátí ho v baru dva pobudové. Pandora se vydá za Olympií, aby si promluvila o Achilovi, ale v hádce ničeho nedosáhne. Jordi prosí Pandoru, aby mu dala šanci. Orestes se snaží oddálit svatbu s Chiqui. Přichází za Panenkou promluvit si o problému s dětským domovem, Chiqui se zlobí, že se Orestes místo svatbě věnuje charitě jako její matka a podrážděné Panence v hádce uklouzne, že si kdysi vzala Chiqui na starost právě tak jako sirotky. Chiqui je v šoku z toho, že je nalezenec.

38. díl

Panence v hádce před Orestem a Chiqui uklouzne, že Chiqui není její dcera. Chiqui se cítí jako nalezenec ponížena a Panenku nenávistně jako svou matku navždy zavrhne. Panenka prosí Oresta, aby Chiqui v této těžké situaci neopouštěl. Protože v agentuře dojde ale ke střetu mezi Chiqui, Ariadnou a Valentýnou, Orestes se postaví za Valentýnu a své snoubence a sestře zakáže vstup do agentury. Za Valentýnou přichází do práce rozzlobený Franklin, který se od Tza Tzy dozvěděl, že Valentýna pracuje u Villanuevů. Tza Tza v doprovodu Beatriz opakuje svůj pokus dostat se do televize. Olympie stráví opět noc mimo domov se soudcem Gomezem. Roque s ní odmítá jet, vyčítá Olympii, že příliš riskuje. Olympie tentokrát zaspí a Juan Ángel zalarmuje celý dům, když ji ráno nenajde. Olympie si však poradí i tentokrát. Zinscenuje autonehodu a nechá se domů přivést sanitkou. Vymluví se, že byla na dobročinném večírku.

39. díl

Franklin si nepřeje, aby Valentýna pracovala v agentuře. Valentýna pod záminkou, že nestíhá školu současně s prací, dává výpověď. Caca se chce ucházet o práci v televizi. Není přijata. Při té příležitosti potkává starého obdivovatele, herce Macedonia. Nabízí mu, aby se přestěhoval do jejího penzionu. Olimpie a Roque plánují vraždu Valentýny. Chtějí ji přimět, aby se přestěhovala zpátky do domu Villanuevů. Za dveřmi je zaslechne služka Nimfa. Je však odhalena a Olympie s Roquem jí vyhrožují smrtí, pokud něco prozradí. Orestes a Celeste sdělují Juanu angelovi, že pokud neumožní Achilovi návrat k rodině, oba z domu též odejdou a přeruší s ním styky. Policie sdělí rodině, že se našlo tělo, jehož popis odpovídá Achilovi. Když se to dozví generál Segundo, zkolabuje. Rodina se shromáždí v márnici, aby provedla identifikaci mrtvoly.

40. díl

Vijanuevovi mají v márnici identifikovat mrtvolu Achila. Nakonec však až otisky prstů prokáží, že se jedná o jiného člověka. Juan Ángel si uvědomuje své provinění vůči synovi. Dojde zde ke sblížení Pandory se Jordym. Tza-Tza mezitím navštíví dům Vijanuevů, aby jim vyjádřila soustrast. Olympii to velmi popudí a vyhodí ji. Muněka svěří Ritě, že Chiqui není její dcera. Chiqui se v márnici udělá špatně a donutí Franklina, aby ji odvedl domů. Tam před rodiči ztropí poprask a předstírá, že ji Franklin chtěl znásilnit. Muněka překvapí Lorenza v kanceláři ve chvíli, kdy mu Batista vyhrožuje zabitím. Generál Segundo dostane infarkt, Benigno zabrání jeho převozu na kliniku. Orestes cestou z márnice zaveze Valentýnu k Vijanuevům a ta se na přání Segunda rozhodne, že u nich zůstane, dokud se mu neuleví. Franklin se vydá za ní, aby ji odvedl zpět.

[21. – 30. díl] • [Zpět] • [41. – 50. díl]